Uncategorized

Bánh Bột Lọc Phan Thiết – Bánh Quai Vạc Ngon Tại Saigon

Bánh Bột Lọc Phan Thiết với kết cấu dai dai, dẻo mềm vừa phải, vỏ bánh trong trẻo bọc nhân tôm rim đỏ hồng. Ăn